Данните от 15.02.2016, 29.02.2016, 07.03.2016 и от 23.03.2016 07:50 до 26.03.2016 08:40 са невалидни поради технически проблем в измерването